Program Szkolny Klub Sportowy

sksProgram Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Szkoła Podstawowa w Książkach prowadzi zajęcia SKS dla klas IV-V w dwóch grupach, które stanowi 15 dziewczynek oraz 17 chłopców. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu w 60-minutowych jednostkach.

sks2019