Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Książki !

zdjęcie grupowe Radnych Gminy, kierownictwa Urzędu oraz sołtysówW dniu wczorajszym, 23 czerwca 2022 roku, odbyła się sesja Rady Gminy w Książkach, której najważniejszym punktem obrad była ocena pracy Wójta Gminy.

Wszyscy radni jednomyślnie zagłosowali – zarówno za udzieleniem Wójtowi Gminy Książki wotum zaufania, jak i za absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok.

Wójt podziękował wszystkim radnym, sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy, organizacjom i stowarzyszeniom działającym na rzecz gminy, a także mieszkańcom za pracę i zaangażowanie, dzięki którym nasza mała ojczyzna stale się rozwija i staje się piękniejsza.