Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Mapa - Dzialka 84.1Wójt Gminy Książki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Brudzawki stanowiącej własność Mienia Komunalnego Gminy Książki przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

pdfWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży