Zmiana kryterium dochodowego do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

logo popzGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książkach informuje o zmianie kryterium dochodowego do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020, Podprogram 2021 Plus współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.
Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

– 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

– 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie