Archiwa kategorii: GOPS

Zajęcia w świetlicy środowiskowej na rok szkolny 2019-2020

zajęcia w świetlicy środowiskowej na rok szkolny 2019-2020logoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książkach zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat do udziału w zajęciach świetlicowych w nowym roku szkolnym 2019/2020. Oferujemy : pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia wyrównawcze zgodnie z potrzebami dziecka, zajęcia plastyczne, artystyczne, sportowe itp. ,wiele dobrej zabawy i brak nudy!
Uczestnictwo we wszystkich zajęciach jest nieodpłatne, wymagana jest tylko pisemna zgoda rodziców i wniosek!
Zapraszamy serdecznie! Zapisy i informacje : tel. 56 6888181 wew. 36 i 51 Czytaj dalej

Jeden wspólny wniosek na wszystkie dzieci świadczenie wychowawcze 500 +

rodzina-500-minGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książkach informuje, że zgodnie z przepisami prawa rodzice, którzy mają przyznane decyzją prawo do świadczenia wychowawczego 500 + na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r. składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają prawo do świadczenia na pierwsze dziecko od 1 lipca br., natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci, na które świadczenie jest już przyznane.

 

Dobry Start (300+) – rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

dobry-startW związku ze zbliżającą się datą (1 lipca 2019 r.) rozpoczęcia przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (z tytułu rozpoczęcia 1 września 2019 r. kolejnego roku szkolnego 2019/2020), MRPiPS informuje, że akty prawne regulujące ww. świadczenie, tj. uchwała Rady Ministrów Nr 80/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M. P. poz.514) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018 r., poz. 1061), pozostają niezmienne, aktualne i obowiązujące. Czytaj dalej

Pomoc Żywnościowa

popz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książkach informuje, że wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014– 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – Podprogram 2018

ZAKOŃCZYŁO SIĘ. Czytaj dalej