Miesięczne archiwum: 27 marca 2019

Warsztaty dietetyczne

popzGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książkach informuje, że w dniu 15.04.2019r. odbędą się warsztaty dietetyczne dla osób pobierających żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018.

Chętne osoby prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym Karoliną Habandt, tel. 731-730-072 lub w biurze nr 12 Czytaj dalej

Program Szkolny Klub Sportowy

sksProgram Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Czytaj dalej

Podsumowanie Zebrań Sołeckich

Zebrania16 marca 2019 r. odbyło się ostatnie zebranie sołeckie. Przyszedł czas na analizy: w 8 zebraniach na terenie gminy uczestniczyło 267 mieszkańców na 3342 uprawnionych, co stanowiło niespełna 8%. Największą frekwencję odnotowano na zebraniu w Sołectwie Blizno 52 osoby – 40,94%. W sołectwach wybrano 8 sołtysów i 40 radnych sołeckich. Jednym sołectwem rządzić będzie kobieta, a 7 sołectwami będą rządzić mężczyźni. Czytaj dalej