Informacja o rekrutacji uczestników projektu „Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego Happy Kids”

happy-kids logologo

Gmina Książki ogłasza rekrutację do projektu „Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego Happy Kids” na miejsca wolne od 01 września 2021 roku. Rekrutacja uczestników projektu będzie miała miejsce w okresie od 11 czerwca do 30 czerwca 2021 r.

pdfINFORMACJA O REKRUTACJI

docDeklaracja udziału w projekcie zał. nr 1

docFormularz zgłoszeniowy zał. nr 2

docKarta zgłoszenia dziecka do Klubu zał. nr 3

docOświadczenie RODO zał. nr 4

docOświadczenia zał. od nr 5 do nr 9

pdfRegulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie