Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

popz logoW dniach 23 – 25 czerwca 2021r. planowane jest wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014 – 2020. Jednocześnie informujemy, że wydawanie żywności odbywać się będzie według niżej wymienionego planu.

Harmonogram :

23.06.2021r. – od 8:00 do 14:00
– Książki

24.06.2021r. – od 8:00 do 14:00
– Zaskocz
– Łopatki/ Łopatki Polskie
– Szczuplinki

25.06.2021r. – od 8:00 do 13:00
– Brudzawki
– Osieczek
– Blizno
– Blizienko

Prosimy o przychodzenie do Punktu wydawania żywności wg wskazanego harmonogramu. W przypadku braku możliwości odebrania żywności we wskazanym terminie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 731-730-932.

Mając na uwadze ustanowione ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Informujemy, że zarówno w Punkcie wydawania żywności, jak i przed nim obowiązywać będą pewne ograniczenia:

  • dopuszczalna liczba interesantów, przebywających w tym samym czasie w Punkcie wydawania żywności, nie może być większa niż jedna osoba;
  • interesanci w trakcie wizyty w Punkcie wydawania żywności są zobowiązani do:
    ➔ noszenia maseczek lub stosowania innych form zakrycia ust i nosa,
    ➔ dezynfekcji rąk przed wejściem do pomieszczenia Punktu wydawania żywności,
    ➔ zachowanie bezpiecznej odległości od drugiej osoby (2 m);