Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Książki

zdjęcie grupowePodczas dzisiejszej sesji Rada Gminy w Książkach udzieliła Wójtowi Gminy Książki Krzysztofowi Zielińskiemu wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Książki za 2023 rok.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Wszyscy jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem Wójtowi Gminy Książki wotum zaufania, jak i za absolutorium.zdjęcie grupowe
Wójt Krzysztof Zieliński podziękował wszystkim radnym, sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy, organizacjom i stowarzyszeniom działającym na rzecz gminy, a także mieszkańcom za pracę i zaangażowanie, dzięki którym nasza mała ojczyzna stale się rozwija i staje się piękniejsza.