POSTĘPOWANIE ZAKUPOWE Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Osieczku

logotypy projektu

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Osieczku zaprasza do złożenia ofert w ramach zadnia pn. „Renowacja budynku plebanii w Osieczku”.

https://parafiaosieczek.prv.pl/postepowanie-zakupowe-nr-1-rpoz-2024,50/

Dokumentacja postępowania dostępna jest poniżej:

pdf1)ZAPYTANIE_OFERTOWE_Osieczek

docRozeznanie cenowe

docZałącznik nr 1 – formularz oferty

pdfZałącznik nr 2 – Przedmiar

pdfZałącznik-nr 3-4

docZałącznik nr 5 projekt umowy-1

docZałącznik nr 6 oświadczenie – wykluczenie-1

docZałącznik nr 6 oświadczenie o wizji

docZałącznik nr 6 oświadczenie o zasobie ludzkim

docZałącznik nr 6 wykaz robót