Mija termin zapłaty IV raty podatku

grafika dekoracyjna - pieniądzePrzypominamy!

15 listopada mija termin zapłaty IV raty podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku leśnego oraz rolnego.