Ogłoszenie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Szczuplinki 9.04.2019 r.

zebrania wiejskieZgodnie z § 7 pkt. 1 Statutu Sołectwa zwołuje się Zebranie Wiejskie Sołectwa Szczuplinki, które odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2019 r. o godz. 16:00 w świetlicy wiejskiej w Szczuplinkach.

Sołtys Monika Kryniecka

zebranie Szczuplinki.pdf