Program „Czyste Powietrze”

czyste powietrze - logo(ŻĄDANIE WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że osoby fizyczne, które zamierzają składać wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zwanego dalej „NFOŚiGW”) lub z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zwanych dalej „WFOŚiGW), w tym w ramach Części 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (zwanego dalej „programem”) mogą zgłaszać się do tut. instytucji w celu uzyskania zaświadczenia.

pdfCzyste Powietrze informacja

pdfWNIOSEK Czyste Powietrze

pdfWNIOSEK Czyste Powietrze

pdfklauzula informacyjna – RODO do programu Czyste Powietrze