Rusza ZWIERZowa Akcja Kastracja!

plakat informacyjnyOd 08.04.2024 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Książki będzie można składać wnioski o sfinansowanie zabiegu kastracji oraz trwałego oznakowania (czipowania) zwierząt domowych (psów i kotów samic i samców).

Akcja potrwa do 30 listopada 2024 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Zabiegi mogą zostać sfinansowanie dla jednego zwierzęcia w gospodarstwie domowym.

UWAGA!!!  LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Aby skorzystać z bezpłatnych zabiegów pełnoletni właściciel zwierzęcia musi:
– zamieszkiwać na terenie gminy Książki,
– złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Książki,
– załączyć (w przypadku psów) aktualne zaświadczenie o zaszczepieniu przeciwko wściekliźnie.

Decyzję o wykonaniu zabiegu podejmuje lekarz weterynarii, który oceni czy stan zdrowotny, wiek zwierzęcia i inne czynniki pozwalają na jego przeprowadzenie.

Zabiegi wykonywać będzie Gabinet Weterynaryjny VET Partner Wąbrzeźno, ul. Matejki 40, 87-200 Wąbrzeźno.

Każde zwierzę poddane zabiegowi kastracji zostanie trwale oznakowany poprzez wszczepienie chipa (poza zwierzętami, które zostały oznakowane wcześniej). Zwierzę zostanie także wpisany do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE ANIMAL.

Projekt realizowany jest we współpracy z Fundacją ZWIERZ z siedzibą w Bieruniu. Gmina pokrywa w całości koszt zabiegu kastracji, w tym niezbędnych leków, ubranka pooperacyjnego i trwałego oznakowania zwierzęcia (50 % stanowią środki ZWIERZ Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń).

Działania te świadczone są w ramach profilaktyki związanej z zapobieganiem bezdomności zwierząt. Wszelkie dodatkowe koszty np. koszty dojazdu do placówki weterynaryjnej, koszty opieki po zabiegowej, w tym zakupu dodatkowych leków – ponosi właściciel zwierzęcia.

Założenia programu znajdują się w § 12 Uchwały Nr LIX/472/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Książki w roku 2024.

Więcej informacji można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Książki lub telefonicznie pod nr tel. 56 6888181 wew. 38.

pdfWniosek

docWniosek

 


Bezpłatna kastracja i czipowanie zwierząt w naszej gminie – 2023


Bezpłatna kastracja i czipowanie zwierząt w naszej gminie – 2022