Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

folia rolniczaRolnicy z terenu Gminy Książki posiadający odpady typu: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bagi, którzy są zainteresowani ich usunięciem proszeni są o wypełnienie załączonego formularza do dnia 6 sierpnia 2021 r. Informację należy złożyć w Urzędzie Gminy Książki w  biurze nr 21 lub w sekretariacie.
Formularze złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione.

Złożenie formularza nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w formie dotacji. Maksymalny koszt dofinansowania do 1 tony odpadów wynosi 500 zł netto (ostateczna wysokość dofinansowania będzie znana po przyznaniu dotacji). Ewentualne różnice pomiędzy wysokością dofinansowania, a rzeczywistymi kosztami usuwania odpadów ponosić będą ich posiadacze. Koszt usuwania odpadów będzie znany po wyłonieniu podmiotu świadczącego usługę w tym zakresie.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie będą pokrywane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie będą zobowiązani do dostarczenia odpadów w ustalonym terminie do miejsca wskazanego przez Gminę.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Książki dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” program nie będzie realizowany.

docINWENTARYZACJA ODPADÓW Z FOLII ROLNICZYCH

pdfINWENTARYZACJA ODPADÓW Z FOLII ROLNICZYCH.docx

pdfKlauzula-informacyjna-odpady-rolnicze