Miesięczne archiwum: 30 Styczeń 2024

grafika dekoracyjnaZapraszamy rodziców dzieci z Gminy Książki do składania dokumentów rekrutacyjnych w ramach naboru na nowy rok szkolny.
Wzory dokumentów będą dostępne:
w sekretariacie Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Książkach
na stronie internetowej Szkoły https://spksiazki.edupage.org/
na stronie BIP Urzędu Gminy Książki: https://gm-ksiazki.rbip.mojregion.info/
Rekrutacja do przedszkola:
rusza od 1 marca
https://gm-ksiazki.rbip.mojregion.info/…/zasady…
Rekrutacja do klasy pierwszej:
rusza od 6 maja
https://gm-ksiazki.rbip.mojregion.info/…/szczegolowe…

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży”

W dniu 24 stycznia 2024 r. Wójt Gminy Książki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży” w 2024 roku.

Oferty realizacji zadnia publicznego należy składać do dnia 14 lutego 2024 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Książki, ul. Bankowa 4, 87-222 Książki.

Szczegóły dotyczące realizacja zadania zostały zawarte w ogłoszeniu konkursu, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 8/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 24 stycznia 2024 r.

pdfZARZĄDZENIE – konkurs ofert Nr 2 – 2024

docoferta realizacji zadania publicznego

pdfNabór do komisji konkursowych konkurs nr 2

docFormularz zgłoszeniowy Kandydata do Komisji konkursowej nr 2

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”

W dniu 24 stycznia 2024 r. Wójt Gminy Książki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” w 2024 roku na terenie Gminy Książki.

Oferty realizacji zadnia publicznego należy składać do dnia 14 lutego 2024 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Książki, ul. Bankowa 4, 87-222 Książki.

Szczegóły dotyczące realizacja zadania zostały zawarte w ogłoszeniu konkursu, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 7/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 24 stycznia 2024 r.

pdfZARZĄDZENIE – konkurs ofert nr 1 – 2024

docoferta realizacji zadania publicznego

pdfNabór do komisji konkursowej konkurs nr 1

docFormularz zgłoszeniowy Kandydata do Komisji konkursowej nr 1

 

Dodatek osłonowy

logo programuOd stycznia do końca kwietnia 2024r. będzie można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Książkach pokój nr 5 lub internetowo przez ePUAP, profil zaufany jednak taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Więcej informacji na stronie BIP GOPS