Dzienne archiwum: 4 Czerwiec 2024

OGŁOSZENIE O IV NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM WNIOSKÓW

Rusza IV nabór uzupełniający wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Nowy Dom Sp. z o. o. pn. „Budowa budynku wielorodzinnego 30 lokalowego na działce nr 595/6 przy ul. Osiedlowej w Książkach”.

Wnioski wraz z dokumentami umożliwiającymi jego weryfikację i dokonanie oceny punktowej należy składać:

– osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Książki, ul. Bankowa 4, 87-222 Książki, lub
– przesłać na adres Urzędu Gminy Książki, ul. Bankowa 4, 87-222 Książki. Czytaj dalej

Pieniądze na inwestycje leśne lub zadrzewieniowe

grafika dekoracyjnaOd 1 czerwca do 31 lipca 2024 roku można się ubiegać o wsparcie na: zalesianie gruntów rolnych, tworzenie zadrzewień śródpolnych, zakładanie systemów rolno-leśnych i zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych. Wszystkie cztery interwencje są finansowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Wnioski można składać wyłącznie drogą internetową. Czytaj dalej