Miesięczne archiwum: 27 Styczeń 2023

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

folia rolniczaRolnicy z terenu Gminy Książki posiadający odpady typu: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bagi, którzy są zainteresowani ich usunięciem proszeni są o wypełnienie załączonego formularza do dnia 28 lutego 2023 r. Informację należy złożyć w Urzędzie Gminy Książki w  biurze nr 25 lub w sekretariacie.
Formularze złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione. Czytaj dalej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży”

zadania publiczne grafika dekoracyjnaW dniu 23 stycznia 2023 r. Wójt Gminy Książki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży” w 2023 roku.

Oferty realizacji zadnia publicznego należy składać do dnia 13 lutego 2023 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Książki, ul. Bankowa 4, 87-222 Książki.

Szczegóły dotyczące realizacja zadania zostały zawarte w ogłoszeniu konkursu, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 8/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 23 stycznia 2023 r.

pdfZarządzenie nr 8

docOferta realizacji zadania publicznego

pdfNabór do komisji konkursowych konkurs nr 2

docFormularz zgłoszeniowy Kandydata do Komisji konkursowej nr 2